Förhandsbesked (LSS 16 §)

Huvudregeln enligt LSS är att kommunens ansvar gäller personer som bor i kommunen. En person med funktionsnedsättning som vill flytta till en annan kommun har rätt att ansöka om förhandsbesked. Med detta menas att i förväg få besked om rätt till LSS-insatser i den kommun dit man vill flytta. En ansökan om förhandsbesked ska behandlas på samma villkor som för personer som redan bor i kommunen. Planering och förberedelser ska påbörjas omedelbart, men det är först efter inflyttning som kommunen har skyldighet att utföra beviljade insatser.