Individuell plan (10 §)

I samband med att stöd enligt LSS blir beviljat kan man begära en så kallad individuell plan. Planen utarbetas hos och skrivs av den ansvariga LSS-handläggaren.

Syftet med planen är att man själv ska ha inflytande och överblick över de åtgärder som planeras. Den individuella planen ska också underlätta samordningen mellan de som har ansvaret för olika typer av stöd, till exempel Försäkringskassan och hemsjukvården. Själva samordningen är kommunens ansvar.

Planen ska skrivas i samråd mellan den som behöver stöd och se som beslutar om stöd. Den ska innehålla både beslutade och planerade insatser. Även insatser som görs av andra än kommunen eller landstinget ska finnas med.

Den individuella planen ska omprövas minst en gång om året så att det stöd man får verkligen motsvarar de behov man har.