Hemtjänst

Hemtjänst är till för dig som på grund av ålder, sjukdom, tillfällig eller varaktig funktionsnedsättning behöver stöd och hjälp i ditt hem. Hemtjänst innebär att du kan ansöka om hjälp med de sysslor som du inte själv klarar av i hemmet.

Vad kan du få hjälp med?

Genom hemtjänsten kan du till exempel få hjälp med:

  • Städning
  • Tvätt
  • Inköp
  • Promenader
  • Personlig omvårdnad
  • Avlastning för anhöriga
  • Ledsagning
  • Leverans av lunchmat från Ekgården eller Söderströmsgården
  • Värmning eller enklare tillagning av mat

Personlig omvårdnad

Hjälp med personlig omvårdnad som exempelvis på- och avklädning, hygien, toalettbesök, frukost och kvällsmål. Du kan få hjälp vid ett eller flera tillfällen på dygnet.

Tilläggstjänster

Hemtjänsten utför inte tjänster som storstädning, bakning, trädgårdsskötsel och liknande. De här tjänsterna kan erbjudas som tilläggstjänster hos vissa av de privata utförarna. Kostnaden för dessa tjänster betalar du direkt till utföraren.

Så här ansöker du

Du kan ansöka om hemtjänst genom kommunens biståndshandläggare. Ring Ekerö Direkt och fråga efter biståndshandläggare. 

Vad kostar hemtjänsten?

Hemtjänsten är avgiftsbelagd. Avgiften baseras på din inkomst och hur mycket hjälp du beviljas.

Förenklad biståndshandläggning för servicetjänster

Du som är över 75 år, folkbokförd och bosatt i Ekerö kommun, kan ansöka om hjälp med serviceinsatser, till exempel städning, tvätt och inköp utan att utredning eller hembesök görs - så kallad förenklad biståndshandläggning. Avgiften beräknas på samma sätt som andra hemtjänstinsatser.

För att ansöka om förenklad biståndshandläggning tar du kontakt med Ekerö Direkt. 

Valfrihet

I Ekerö kommun gäller kundval inom hemtjänsten. Det betyder att du som har eller ska börja med hemtjänst väljer själv utförare som är godkänd av kommunen som ska utföra hemtjänsten hos dig. Information om de olika utförarna finns i menyn. Kundvalet ger dig möjlighet att välja utifrån vad som är viktigt för dig. Du kan byta utförare om du inte är nöjd.

På sidan Jämför utförare kan du jämföra kommunens godkända utförare.

Om du inte själv vill välja

Om du inte själv vill välja utförare finns ett så kallat ickevals-alternativ. Det betyder att du tilldelas någon av våra utförare. Du kan byta utförare om du inte är nöjd.

Hemtjänst nattetid och trygghetslarm

Hemtjänsten under nattetid, mellan 24.00-07.30 utförs av Ekerö kommuns hemtjänst.

Den interna produktionen ansvarar även för trygghetslarm. Se kontaktuppgifter under Utförare.