Ekerö hemtjänst

Ekerö hemtjänst är kommunens egen utförare av hjälp i hemmet.
Vi följer den lagstiftning och de författningar som är styrande inom äldre- och handikappomsorgen. Vi svarar för hjälp i hemmet dygnet runt.

Vårt mål är att du ska känna dig trygg och säker

Vårt mål är att underlätta/möjliggöra för dig som på grund av fysiska, psykiska eller sociala funktionsnedsättningar behöver stöd och hjälp för att klara att bo kvar hemma under trygga och säkra förhållanden.

Vi erbjuder dig en komplett helhetssyn på vård, omsorg och service dygnet runt. Ekerö hemtjänst har lång erfarenhet och ett etablerat samarbete med primärvården, öppna verksamheter och Ekerö rehab. Det är även Ekerö hemtjänst som tillhandahåller kommunens trygghetslarm efter beviljad insats.

Närhet skapar trygghet

Därför har vi våra arbetsgrupper utplacerade nära dig. En på Ekerö, Munsö, Färingsö och Lovö. Det gör att vår personal har en god lokalkännedom och hittar väl i området. Vår personal bär alltid kommunlegitimation och för att du ska känna trygghet, trivsel och förtroende är vår målsättning att du ska känna igen den personal som kommer hem till dig.Nyheter

Visa alla nyheter