Vår kompetens

Inom den kommunala hemtjänsten, Ekerö hemtjänst, har vår personal en bred och mångårig kompetens inom vård- och omsorg. Vi har även certifikat i kvalitet inom vårt arbetsområde.

I vår personalgrupp finns spetskompetens inom demensvård, vård i livets slutskede som i form av team som samarbetar med äldreboenden i kommunal regi. För tillfället pågår ett samarbete med FoU (forskning och utveckling) inom området Trygga möten, psykiatri