Välj utförare här

Nedan presenteras kommunens godkända utförare av hemtjänst. När du valt utförare meddelar du detta till din biståndshandläggare som därefter skickar en beställning till utföraren. Utföraren tar sedan kontakt med dig. Tillsammans gör ni en genomförandeplan som ska godkännas av dig och av ansvarig personal hos utföraren.

Kan jag byta utförare?

Om du inte är nöjd med ditt val av utförare har du alltid möjlighet att byta. Du meddelar detta till din biståndshandläggare. På sidan Jämför utförare kan du jämföra kommunens godkända utförare.

Godkända utförare

Klicka på respektive företagsnamn för mer information om företaget.

AdeoCare
Kontaktuppgifter:
Diana Bahdjat, Tf.enhetschef
Telefon 070-424 86 30
Mail: diana.bahdjat(at)adeocare.se
Hilde Knapasjö, verksamhetschef
Telefon 070-710 93 00
Telefon kontor 08-731 94 70
Adress: Bryggavägen 110, 178 31 Ekerö 
Mail: info (at) adeocare.se
Informationsdokument om utföraren: AdeoCare
Hemsida: www.adeocare.se

Mälaröarnas Hemtjänst AB
Kontaktuppgifter:
Sofia Englund, verksamhetschef
Mobil: 072-227 3200    
Vxl: 08-560 250 50    
Postadress: Box 162, 178 23 Ekerö
Besöksadress:Tegelbruksvägen 8, 178 30 Ekerö
Mail: info (at) malaroarnashemtjanst.se
Informationsdokument om utföraren: Mälaröarnas Hemtjänst
Hemsida: www.malaroarnashemtjanst.se

Ekerö hemtjänst
Kontaktuppgifter:
Lotta Baudou, biträdande enhetschef
Tfn: 08-124 57 251    
Adress: Ekerö kommun, Box 205, 178 23 Ekerö
Mail: lotta.baudou (at) ekero.se
Informationsdokument om utföraren: Ekerö hemtjänst
Hemsida: Ekerö hemtjänst

Mälarö Omsorg
Kontaktuppgifter:
Helle Bruhn, Verksamhetschef
Telefon: 08-56024366, 070-0926386  

Adress: Bryggavägen 5, 178 31 Ekerö
Mail: info@malaroomsorg.se
Informationsdokument om utföraren: Mälarö Omsorg
Hemsida: www.malaroomsorg.se

Proffssystern i Stockholm AB
Kontaktuppgifter:
Hengameh M. Azari, verksamhetschef
Tfn kontoret: 08-590 831 13   
Jourtelefon: 0702-34 56 89  
Bagartorpsringen 26, 170 64 Solna
E--post: info (at) proffssyster.se
Informationsdokument om utföraren: Proffssystern i Stockholm AB
Hemsida: www.proffssyster.se

Lista över ickevalsalternativ:

Augusti: Mälaröarnas hemtjänst
September: Mälarö Omsorg
Oktober: Proffssystern i Stockholm
November: Adeocare AB
December: Ekerö hemtjänst