Beställning av arbetet

Det är alltid du som beviljats bidrag som ansvarar för att beställa arbetet och att ingå ett avtal med entreprenören du väljer att anlita. Mellan dig och entreprenören gäller konsumentlagstiftningen.

  • Alla anpassningar ska vara fackmässigt utförda och uppfylla kraven enligt gällande regelverk.
  • Om du själv utför arbetet kan du bara få bidrag för materialet.
  • Du kan inte få bidrag för kostnader som täcks av annan ersättning t.ex. försäkringsersättning eller ROT-avdrag.
  • Det bidrag du har fått ska täcka den anpassning du fått beslut om. Har du valt ett dyrare alternativ så får du själv stå för mellanskillnaden.