Handläggning av din ansökan

Handläggning

Handläggaren bedömer om de åtgärder du ansöker om är bidragsberättigade enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

Handläggaren granskar intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig. Handläggaren gör ingen bedömning av din funktionsförmåga, men ska säkerställa att intyget styrker behovet av åtgärden och att åtgärden kommer att vara till hjälp för dig.

Handläggaren granskar även inkommen offert eller kostnadsberäkning och bedömer om kostanden är skälig för åtgärderna. Det är inte säkert att bidrag beviljas för det belopp du ansökt om.

Det kan även bli aktuellt att handläggaren kommer hem till dig och tittar på din bostad.

Beslut

Om din ansökan beviljas skickas ett skriftligt besked med uppgift om godkända åtgärder och bidragsbelopp till dig.

Om din ansökan avslås skickas ett skriftligt överklagningsbart beslut till dig.