Reparation av anpassningsåtgärd

Reparationsbidrag

Om du tidigare har fått bostadsanpassningsbidrag för anpassningar av tekniskt slag, till exempel hiss, kan du ansöka om bidrag för reparation, service och besiktning av denna. En del utrustning behöver regelbunden service och besiktning för att få användas. Blankett för att ansöka om reparationsbidrag, där även service och besiktning ingår, hittar du här.

Utbyte av befintlig utrustning som inte går att laga

Du kan enbart få reparationsbidrag om din anpassning går att laga. Behöver anpassningsåtgärden bytas ut helt behöver du göra en ny ansökan och bifoga ett intyg från sakkunnig, till exempel en arbetsterapeut. Du behöver också bifoga minst en offert på åtgärden.