Kommunrehab Ekerö

 Solrosor

På kommunrehab arbetar två arbetsterapeuter och två sjukgymnaster/fysioterapeuter med rehabiliteringsinsatser på kommunens särskilda boende Ekgården och Söderströmsgården.

Genom bedömning utreder arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut funktion och aktivitetsförmåga. Tillsammans med den boende och personal utformas mål för att den boende ska ha möjlighet till delaktighet och meningsfullhet i sin vardag. Sjukgymnast och arbetsterapeut har nära samarbete med övrig vårdpersonal och handleder i rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt. Sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut leder aktiviteter i form av olika gymnastik grupper och aktivitetsgrupper riktade mot specifika behov.

Sjukgymnast/fysioterapeut i kommunrehab bedriver även olika träningsgrupper på Stockbygården.

Arbetsterapeut Inger Sundström har uppdraget som heminstruktör för syn och hörsel. Hon kan ge råd och vägledning vad gäller syn och hörselproblem samt syn och hörselhjälpmedel.