Syn och hörselnedsättning

Om du behöver råd gällande syn- och hörselproblem kan du vända dig till heminstruktören i kommunen. Heminstruktören kan göra hembesök, praktiskt hjälpa till med skötseln av hörapparaten eller hjälpa dig träna med syn- och hörselhjälpmedel. Heminstruktören handleder även närstående och personal.

På www.horsel.info hittar du videoklipp med tips och information om hur man sköter sin hörapparat.

Behöver du komma till hör- eller syncentral för att ansöka om hjälpmedel för din syn/hörselnedsättning kan heminstruktören guida dig vidare. 
Se 1177vardguiden för hörcentraler inom vårdval hörsel samt
http://slso.sll.se/ för att kontakta syncentral.¨

 

ÅTERLÄMNANDE AV SYN- OCH HÖRSELHJÄLPMEDEL

Återlämnande av hörhjälpmedel för avregistrering kan ske på valfri hörcentral inom vårdval.

Återlämnande av synhjälpmedel sker på den syncentral som förskrivit hjälpmedlen.