Vilket stöd kan man få?

I Ekerö finns boenden, sk HVB (Hem för vård eller boende), för ensamkommande ungdomar mellan 15-17 år. I boendet bor man i eget rum och delar kök, vardagsrum/TV-rum mm tillsammans. På boendena finns det personal dygnet runt som arbetar för att skapa trygga rutiner och vara närvarande, stödjande och fostrande. På samma sätt fungerar det för den som bor i familjehem som brukar vara ett bättre alternativ för yngre ungdomar och barn.

Alla ensamkommande barn och ungdomar i Ekerö kommun uppmuntras till en aktiv fritid som är en viktig del av integrationen.