Vilket stöd kan man få?

Introduktion för vuxna

Som nyanländ flykting kan man behöva stöd för att lära känna det svenska samhället och den nya kommunen. Det är Arbetsförmedlingen som har huvudansvaret för nyanlända personer som kan arbeta och är mellan 20 och 64 år. Tillsammans med dem erbjuder Ekerö kommun en introduktion till dig som är nyanländ flykting och har uppehållstillstånd. Introduktionen pågår under två år. Målet är att du därefter försörjer dig själv, klarar att tala svenska och är delaktig i det svenska samhället.

Du är själv med och planerar din introduktion tillsammans med Arbetsförmedlingen. I samverkan med Arbetsförmedlingen ansvarar kommunen för information om det svenska samhället och studier i svenska genom Svenskundervisning för invandrare (SFI). 

Ersättning

Under tiden du deltar i introduktionen och följer din etableringsplan får du en ekonomisk ersättning som kallas etableringsersättning. Den ska räcka till din grundläggande försörjning.

Rätten till ersättning bedöms av Arbetsförmedlingen och utbetalningen administreras av Försäkringskassan. Ekonomiskt bistånd från kommunen betalas bara ut i särskilda fall.

Yrkesvägledning

Är du osäker på vad du vill eller kan arbeta med finns möjlighet till yrkesvägledning. Har du arbetat eller studerat men saknar papper på dina kunskaper kan du få hjälp med yrkesbedömning och en värdering av dina kunskaper. Vänd dig till Arbetsförmedlingen för mer information.
www.arbetsformedlingen.se

Studievägledning

För att ta tillvara kunskap och erfarenhet hos invandrade och flyktingar som kommer till Sverige finns specialiserade utbildningar i svenska som utgår från olika yrkeskategorier. De här utbildningarna är yrkesinriktade och ges inom svenskundervisningen för invandrare och kallas SFX-utbildningar. Exempel på sådana är svenska för företagare (SFF) och svenska för pedagoger (SFP).

Undervisningen riktar sig till personer som redan har yrkeserfarenhet/utbildning från sitt hemland. För mer information om studier kontakta Vuxenutbildningens studievägledare. Kontaktinformation hittar du till höger på sidan.

Svenska för invandrare (SFI)

Ekerö Kommun har inte någon egen SFI-utbildning. Kommunen har avtal med Stockholms stad och du som ska läsa SFI och är folkbokförd i Ekerö Kommun får själv anmäla dig vid SFI-centrum i Stockholm. Undervisningen kan sedan äga rum i till exempel Alvik, Vällingby eller Kista.

Kontaktuppgifter till SFI-centrum hittar du till höger på sidan.

Barn och ungdomar

Barn och ungdomar som inte har fyllt 20, erbjuds plats i förskola, grundskola eller gymnasium.

För barn i skolåldern, det vill säga årskurs 1 – 9 (från det år då barnet fyller 7 år) råder skolplikt.

Du kan läsa mer om vilken barnomsorg som finns i kommunen samt om hur man ansöker om barnomsorg och skola under sidorna om barn och utbildning.

Länk till utbildning och barnomsorg