Vill du hyra ut en bostad till Ekerö kommun?

Kommunen har just nu inget behov av att hyra in bostäder från privatpersoner. Detta därför att vi just nu inte tar emot så många nyanlända inom etableringen. Det vill säga nyanlända som kommunen enligt bosättningslagen ska erbjuda bostad under 2 år.

Däremot är det många av dem som bott i kommunen under sin etableringstid under 2 år som nu är i behov av att hyra egna bostäder. Kommunens boendelotsar hjälper dessa personer att söka egna bostäder. Dock har kommunen inget ansvar för själva hyresförhållandet utan det blir som vilket andrahandskontrakt som helst.

Om du är intresserad av att hyra ut din bostad under dessa förutsättningar, kontakta samordningschef Lena Törnblom Löfquist, så vidarebefordras dina uppgifter till boendelotsarna, via e-post, lena.tornblom-lofquist(at)ekero.se eller telefon, 08-124 571 00.