Konsumentvägledning

Ekerös konsumentvägledning upphörde 2020-01-01. För konsumentfrågor hänvisas till Konsumentverkets tjänst Hallå Konsument.