LSS Hälso- och sjukvårdsteam

Välkommen till LSS Hälso- och sjukvårdsteam

Besöksadress: Tegelbruksvägen 6, plan 2

Postadress: Box 205, 178 23 Ekerö

Sjukvårdsteamet

Vårt team består av en distriktssköterska, en sjuksköterska, en arbetsterapeut och en sjukgymnast.
Vi har hand om hälso- och sjukvården för personer inom LSS som bor i gruppbostad, serviceboende och på våra dagliga verksamheter här på Ekerö. LSS är lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Sköterska illustration Arbetsterapeut illustration 

Vi erbjuder: Hemsjukvård 

Du kan få hemsjukvård under kortare eller längre tid, beroende på dina behov. Sjuksköterskorna gör hembesök, hjälper till med mediciner, mäter blodtryck, lägger om sår eller ger råd om sjukdomar och hälsa. Hemsjukvården samarbetar med kommunens omvårdnadspersonal, läkarna på vårdcentralen och andra vårdgivare utifrån dina behov. 
Medicin illustration Rådgivare illustration

Rehabilitering och Bashabilitering

Om du behöver hjälpmedel eller rehabilitering ska du kontakta en arbetsterapeut eller sjukgymnast som har rätt att skriva ut hjälpmedel. Vi bokar ett besök hemma hos dig för att se vilket stöd du behöver i vardagen.  Det kan handla om att prova ut olika hjälpmedel som gör det lättare att klara av olika situationer i vardagen.

Arbetsterapeuten kan till exempel erbjuda stöd för att passa tider och att skapa rutiner. Det kan också handla om att ge förslag på hur bostaden kan anpassas för att bli mer tillgänglig eller att ordna med andra typer av hjälpmedel som exempelvis rullstolar, hygienstolar och olika tillbehör.

Sjukgymnasten gör bedömning av rörelse- och förflyttningsförmåga, ger råd och utformar efter behov träningsprogram som du utför hemma eller på daglig verksamhet.

Vi samarbetar med andra vårdgivare inom Landstinget. 
Hjälpmedel illustration Rullstolsramp illustration Hand som håller en bild, illustration   

Vårt mål

Vårt mål är att erbjuda en god och säker vård med hög kvalitet tillsammans med andra vårdgivare och yrkeskategorier. Vi följer de rutiner och riktlinjer som är utarbetade av Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.

LSS Hälso- och sjukvårdsteam är en verksamhet som startade 1 oktober 2015. Då övertog samtliga kommuner i Stockholm län hälso- och sjukvårdsansvaret för personer som bor i bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS.
Läkarinsatserna påverkas inte, utan fortsätter vara Landstingets ansvar likaså Specialiserad Habilitering.