Lämna synpunkter på socialtjänsten

Socialtjänsten i Ekerö ska kännetecknas av god kvalitet! Arbetet med att förbättra våra verksamheter pågår ständigt. En viktig del i detta arbete är synpunkter som kommer från dig som på olika sätt kommer i kontakt med oss.

Du kan välja olika sätt att lämna dina synpunkter eller klagomål rörande någon av våra verksamheter. Nedan finns en broschyr som du kan skriva ut och fylla i. Broschyren lämnar du i första hand till berörd verksamhet, men du kan också lämna den till kommunen.

Det går självklart även bra att framföra dina synpunkter via mail eller telefon. 

Alla synpunkter registreras och tas om hand. Lämnar du dina kontaktuppgifter får du svar från oss. Det går även bra att vara anonym när du skriver till oss.

Broschyr för synpunkter

Det går också bra att fylla i formuläret för synpunktshantering som finns här på kommunens hemsida.

Till kommunens synpunktshantering