Missbruk och beroende

Kommunen har det yttersta ansvaret för att personer med beroende- och missbruksproblem får det stöd och hjälp de behöver.

Du som känner oro för ditt eget eller någon närståendes missbruk av alkohol, narkotika, tabletter eller spel om pengar kan vända dig till oss på vuxenenheten. Är du under 18 år kan du vända dig till ungdomsmottagningen. Läs mer om dessa enheter i menyn.

Behandling

Du kan också vända dig till socialförvaltningen som kan ge information, rådgivning och samtalskontakt. Där kan du ansöka om bistånd till behandling av alkohol- och drogberoende. I första hand beviljas insatser via öppenvårdsmottagningen. Dessa är avgiftsfria. Skulle öppenvårdsinsatserna inte vara tillräckliga kan du efter särskild prövning beviljas vård på ett behandlingshem.

Anmälan om missbruk

Om du är orolig för någon i din närhet kan du göra en anmälan till Mottagningen för vuxna. De tar emot anmälan och gör därefter en bedömning om det ska göras en utredning eller inte.

Du kan prata med oss och vara anonym om du vill.