Ekerö öppenvård

Öppenvården Omtanken 

 

Råd och stöd

Vänder sig till dig som har funderingar eller en oro kring något i din livssituation. Är någon annan orolig för dig eller känns det som att du skulle behöva råd och stöd för att komma vidare? Du tar kontakt med oss i Omtanken direkt och du kan få upp till fyra råd- och stödsamtal utan biståndsbeslut och registrering. Om ytterligare behov skulle finnas hjälper Omtanken till med kontakt för vidare bedömning och beslut.

 

Motivationsprogrammet 

Vänder sig till dig som önskar stöd i din motivation till en eventuell förändring. Syftet är dels att du som deltagare ska få utrymme att stanna upp och reflektera över tillvaron, dels att du ska få verktyg att påbörja en eventuell förändring.  

Gruppen är liten och vi ses två gånger per vecka, totalt 12 tillfällen. Det råder tystnadsplikt i gruppen.

Under varje kurstillfälle presenteras olika teman att diskutera fritt kring och du får chansen att tillsammans med andra diskutera din situation och hur du skulle vilja att den såg ut.

 

Kurs i Återfallsprevention

Återfallsprevention är en KBT-baserad metod för att lära sig färdigheter som man kan använda för att inte återfalla i ett missbruk/riskbruk av alkohol eller droger. Kursen i återfallsprevention genomförs i grupp. Kursen består av 10 sessioner, två till tre timmar per gång samt två till tre uppföljningstillfällen.

Återfallsprevention handlar om:

  • Att öka förmågan att känna igen sina risksituationer för återfall.
  • Att öka sin medvetenhet om de personliga konsekvenser som problembeteendet medför.
  • Att bli bättre på att undvika eller att hantera risksituationer för återfall.

 

 Individuella samtal/behandlingsprogram 

  • Motiverande samtal, en serie om sex till tio samtal som syftar till att öka motivationen till förändring samt ge stöd i att påbörja en förändringsprocess.
  • KBT-samtal, en serie om sex till tio samtal som syftar till att bryta vanor och hitta strategier för att ändra oönskade beteenden.
  • MET, ett manualbaserat behandlingsprogram för alkoholberoende bestående av fem samtal.
  • Kontrollerat drickande, ett manualbaserat behandlingsprogram bestående av sex samtal för dig som önskar lära dig att dricka kontrollerat.
  • Behandlingsprogram för spelberoende, ett manualbaserat behandlingsprogram i grupp/individuellt, bestående av åtta sessioner.

 

Anhörigstöd

Anhörigstöd är till för dig som är anhörig till en person med beroendeproblematik (alkohol/droger/spel) och syftar till att ge en ökad förståelse av vad missbruk, beroende samt medberoende är. Du kan få hjälp att hantera olika känslor utifrån din roll som anhörig, att bryta mönster samt med hur man som anhörig kan gå vidare. Du har möjlighet att få fem samtal.

För Anhörigstöd krävs ingen ansökan utan du kontaktar då alltid Omtanken direkt.   

Ansökan om att delta i något av Omtankens program/individuella samtal gör du till din handläggare på socialtjänsten.

Om du inte har någon handläggare kontaktar du Vuxenenhetens mottagning via Ekerö Direkt.
För Anhörigstöd och Råd och stöd krävs ingen ansökan utan du kontaktar då alltid Omtanken direkt.   

 

Var finns vi?

Öppenvården Omtanken håller till i Socialtjänstens lokaler på Tappströmsvägen 2, byggnaden till höger om kommunhuset. Lokalen har egen ingång på baksidan.

 

Kontakt

För mer information, Anhörigstöd eller Råd och stöd är du välkommen att kontakta någon av oss som arbetar i Omtanken.