Oro för barn

Barn- och ungdomslinjen
Är du barn eller ungdom och har kontakt med socialtjänsten eller sjukvården? Vill du veta dina rättigheter?

Vill du berätta om något som inte fungerar bra i hälso- och sjukvården eller socialtjänsten?
 
Om du är osäker på vart du ska vända dig med din oro för ett barn kan du kanske få hjälp av listan nedan.

Alla länkar passar inte alla. All oro behöver inte vara befogad. Men det är bra att du bryr dig!

ADHD


Har ditt barn svårt med koncentration och uppmärksamhet och gör ofta saker utan att tänka efter först? Störs barnet lätt om det händer mycket omkring det?
Se här!

Alkohol och droger


Luktar ditt barn alkohol? Luktar det rök om barnet? Har barnet onormalt begär efter sötsaker?
Är du orolig för barn som lever med missbrukare?
Se här!

Anorexi / Bulimi


Bantar ditt barn utan anledning? Försvinner stora mängder mat utan förklaring? Är du orolig för att ditt barn ofta kräks?
Se här!

Asperger och autism


Har ditt barn svårigheter i kontakten med andra människor? Har barnet specialintressen som kan uppta stor del av uppmärksamhet och tid? Har barnet svårigheter att förstå och använda språket i kommunikationen med andra? Har barnet brister i motoriken? Hamnar barnet lätt i tvingande rutiner eller handlingar?
Se här!

Bipolär sjukdom


Oroar du dig för att ditt barn är maniskt, kan förlora omdömet och beter sig gränslöst? Är barnet deprimerat, ledset och allt känns svårt? Uppträder båda tillstånd periodvist?
Se här!

Blyghet och social fobi


Tycker du att ditt barn är för ängslig? Vågar barnet inte gå till en kompis kalas utan mamma eller pappa? Om hon blir bjuden till en kompis kalas vill hon inte gå för hon vågar inte vara där själv utan sin mamma. Oroar du dig för ditt barns ängslighet eller blyghet? Vågar barnet inte gå till en kompis kalas utan mamma eller pappa?
Se här!

Brister i föräldraskap


Tycker du att du eller din partner inte klarar av att vara förälder? Är du orolig för att de vuxnas problem skadar barnet?
Se här!

Depression


Om du märker att ditt barn eller din tonåring under flera veckor är nedstämd, är likgiltig inför sådant som han eller hon brukar tycka är roligt och inte sover eller äter som vanligt, kan det vara tecken på en depression.
Se här!

Dyslexi


Är du orolig för att ditt barn läser långsamt och lätt hakar upp sig på orden? Läser barnet snabbt och fel, utelämnar ord eller vänder på korta ord? Skriver barnet otydligt och kastar om eller utelämnar bokstäver? Har barnet svårt att stava rätt?
Se här!

Dödsfall


Är du orolig för ditt barns reaktion vid ett dödsfall? Tycker du att ditt barn reagerar onormalt?
Se här!

Ekonomiska problem


Har du eller din familj ekonomiska problem som påverkar barn?
Se här!

Ensamhet


Tycker du att ditt barn är alldeles för mycket för sig självt? Saknar ditt barn kompisar och vänner?
Se här!

Fobier


Känner ditt barn så stark rädsla för något att det verkar onormalt för dig? Har rädslan så orimliga proportioner att man kan tala om en fobi? (Ordet fobi kommer från grekiskan och betyder fruktan eller skräck.)
Se här!

Funktionsnedsättning


Alla kan få en skada eller sjukdom som leder till en funktionsnedsättning. Skadan kan vara psykisk, fysisk eller intellektuell. Alla funktionsnedsättningar leder inte till ett funktionshinder. Många funktionshinder kan man minska med hjälpmedel av olika slag och rehabilitering.
Se har!

Ilska och utbrott


Anser du att ditt barn har svårt att kontrollera sig när det blir argt? Blir barns utbrott till problem i familjen eller i omgivningen?
Se här!

Koncentrationssvårigheter


Tycker du att ditt barn har svårt att koncentrera sig? Verkar barnet splittrat och har svårt att få någonting gjort?
Se här!

Kriminalitet


Har ditt barn snattat? Tycker du att ditt barn umgås med "farliga" vänner, eller är barnet i dåligt sällskap?
Är ditt barns närstående dömd för en kriminell handling?
Se här!

Kris i livet


Har ditt barn varit med om en svår upplevelse? Har du, din familj, ditt barn varit med om något som är svårt att hantera?
Se här!

Kränkande behandling


Har ditt barn fått elaka mail? Har någon sagt fula, nedsättande ord om eller till ditt barn? Känner ditt barn sig kränkt av skolan, andra barn eller vuxna?
Se här!

Ledsen och nedstämd


Är ditt barn mycket ledset? Har det sömnstörningar, förändrad aptit? Uttrycker barnet känslor av att vara värdelös eller självmordstankar? Är det svårt för ditt barn att känna sig riktigt glad över någonting?
Se här!

Mobbning


Misstänker du att ditt barn blir mobbat eller att ditt barn tillhör en grupp som mobbar någon? Mobbning är vanligare än många tror, och det krävs att vuxna ingriper.
Se här!

Oro och ångest


Oro och ångest hör livet till och är starkare under vissa perioder hos barn. Är ditt barns oroskänslor så kraftiga att de skapar oro hos dig? Verkar ångest hindra ditt barn?
Se här!

Problem i familjen


Det finns få problem i familjen som man inte kan få hjälp med. Ofta är det dessutom ganska lätt att komma vidare, när en utomstående rådgivare får hjälpa till att hitta små steg för förändring.
Se här!

Problem i skolan


Är skolgången ett problem under längre tid? Behöver barnet få hjälp av vuxna - hemma och i skolan? Barn ska inte må dåligt i skolan!
Se här!

Psykos


Blir du orolig över att ditt barn hör eller ser saker som inte finns? Oroas du över oförklarliga känsloutbrott? De flesta som blir sjuka är mellan 18 och 40 år, men även andra kan bli psykotiska.
Se här!

Riskbruk och missbruk


Misstänker du att ditt barn dricker alkohol? Har du sett barnets kompisar dricka? Påverkas ditt barn av missbruk i familjen? Är ditt barn orolig över någon anhörigs drickande?
Se här!

Sexuella övergrepp


Misstänker du att ett barn i din omgivning utnyttjas sexuellt? Antyder ditt barn att det har berörts på olämplig sätt? Har någon ställt "konstiga" frågor till ditt barn? Agera!
Se här!

Självkänsla


Vågar ditt barn inte säga vad det tycker? Törs barnet inte ta kontakt med andra? Tycker du att ditt barn känner sig dåligt eller otillräckligt?
Se här!

Självmordstankar


Oroas du av någons självmordstankar? Verkar ditt barns liv präglas av hopplöshet? Är det någon i din omgivning som helt enkelt inte vet någon utväg?
Se här!

Självskadebeteende


Har du sett att ditt barn skär sig sig eller skadar sig på annat sätt? Har du hittat rakblad eller knivar där de inte borde vara?
Se här!

Skilsmässa


Vad måste man tänka på som förälder? Tror du att ditt barn inte klarar av en skilsmässa? Vill du inte utsätta ditt barn för en ny partner?
Se här!

Skolfrånvaro


Har ditt barn börjat skolka från skolan? Har ditt barn för hög skolfrånvaro?
Se här!

Stress


Befarar du att ditt barn mår dåligt på grund av stress? Har ditt barn sjukdomstecken som du förknippar med stress?
Se här!

Tourettes syndrom


Oroar du dig för att barn har tics, ryckningar eller liknade i ansiktet? Förekommer det ryckningar i armar eller ben som pågått länge? Har barnet verbala tics, ljud, läten som det inte kan styra?
Se här!

Tvångssyndrom


Ägnar ditt barn långa tider åt tvångshandlingar? Oroar du dig för att tvångshandlingar tar över för ditt barn eller ett barn du bryr dig om?
Se här!

Våld och övergrepp


Vet du om ett barn som blir misshandlat? Känner du till att våld utövas hos dina grannar? Har ditt barn blivit utsatt?
Se här!

Ätstörningar


Vill ditt barn inte äta? Tycker ditt barn att det är för tjockt, fast det inte är det? Kräks ditt barn upp maten i hemlighet?
Se här!