Alkohol och droger

Alkohol och droger

Luktar ditt barn alkohol? Luktar det rök om barnet? Har barnet onormalt begär efter sötsaker? Är du orolig för barn som lever med missbrukare?

Skäms du för dina föräldrars missbruk?

Här finns det några länkar som kan hjälpa dig.

Stöd till barn och ungdomar i Ekerö kommun - Fältgruppen

Beroendemottagningen i Ekerö kommun

Anhörigstödet i Ekerö kommun

1177, fakta och råd

tryggabarn.nu

Handlingsplan gällande droger i skolan