Anorexi / Bulimi

Anorexi / Bulimi

Bantar ditt barn utan anledning? Försvinner stora mängder mat utan förklaring? Är du orolig för att ditt barn ofta kräks?

Vad är anorexi?

Anorexi är en ätstörning som innebär att man bantar så kraftigt att man svälter sig själv. Man tycker att man är tjock även om man väger mindre än andra. Man är mycket rädd för att gå upp i vikt och tänker ständigt på vad man ska eller inte ska äta. Anorexi är vanligast bland flickor i tonåren och unga kvinnor, men även pojkar och vuxna får anorexi. Vad som orsakar ätstörningen är olika från person till person. Oftast är det flera saker som spelar in. Slankhetsideal i tidningar, reklam och annan media bidrar, men ätstörningar är oftast ett symtom på något annat, exempelvis låg självkänsla. Ofta är sjukdomen kopplad till höga prestationskrav och en vilja att ha kontroll för att kunna handskas med svåra känslor.

Anorexi börjar oftast med att man bantar. Händelser under uppväxten eller en plötslig kris kan utlösa bantningen. Anorexi kan vara livshotande om den inte behandlas. De allra flesta som får behandling blir friska.

Vad är bulimi?

Bulimi är en ätstörning som innebär att man hetsäter, det vill säga äter mycket stora mängder mat och upplever sig inte ha kontroll över ätandet. Om man har bulimi försöker man sedan göra sig av med maten, oftast genom att kräkas eller använda laxermedel. Bulimi är vanligast bland unga kvinnor, men även pojkar och vuxna kan få bulimi. De som får bulimi brukar insjukna i slutet av tonåren eller i tjugoårsåldern. Vad som orsakar bulimi är olika från person till person. Oftast är det flera saker som spelar in. Slankhetsideal i tidningar, reklam och annan media bidrar, men ätstörningar är oftast ett symtom på något annat, exempelvis låg självkänsla. Bulimi börjar oftast med att man bantar.

Bulimi kan ge allvarliga skador om den inte behandlas. De allra flesta som får behandling blir friska. Händelser under uppväxten, kraftig stress eller en plötslig kris kan utlösa sjukdomen.

Här finns det några länkar som kan hjälpa dig.