Asperger och autism

Har ditt barn svårigheter i kontakten med andra människor? Oroar du dig för att ditt barns specialintressen kan uppta stor del av uppmärksamhet och tid? Tycker du att barnet har svårigheter att förstå och använda språket i kommunikationen med andra? Har barnet brister i motoriken? Hamnar barnet lätt i tvingande rutiner eller handlingar?

Vad är Aspergers syndrom?

Aspergers syndrom är en funktionsnedsättning som påverkar hjärnans sätt att hantera information. I vardagen märks det framför allt på hur man samspelar och kommunicerar med andra människor. Aspergers syndrom är en form av autism. Autismspektrumtillstånd används som samlingsnamn för olika typer av autism med varierande svårighetsgrad. De vanligaste formerna förutom Aspergers syndrom är autistiskt syndrom och autismliknande tillstånd.

Aspergers syndrom innebär att man har en lindrigare form av autism än vid autistiskt syndrom, och begåvningen är normal eller hög, till skillnad från vid autistiskt syndrom då man ofta även har en utvecklingsstörning.

När ska man söka hjälp?

Om man har ett barn som inte verkar utvecklas som vanligt, till exempel ger en bristande ömsesidig kontakt, kan man kontakta en barnavårdscentral, en barnläkarmottagning, skolhälsovården eller en vårdcentral. Som vuxen kan man vända sig till en vårdcentral för att få hjälp till utredning eller direkt till en psykiatrisk öppenvårdsmottagning.

Här finns det några länkar som kan hjälpa dig.