Funktionsnedsättning

Alla kan få en skada eller sjukdom som leder till en funktionsnedsättning. Skadan kan vara psykisk, fysisk eller intellektuell. Alla funktionsnedsättningar leder inte till ett funktionshinder. Många funktionshinder kan man minska eller avhjälpa med hjälpmedel av olika slag och rehabilitering. En funktionsnedsättning kan vara mer eller mindre begränsande beroende på vilka funktionshinder man upplever. Funktionshinder uppstår i mötet med omgivningens förväntningar och förutsättningar.

Om det bara finns trappor i ett hus uppstår ett funktionshinder om man inte kan gå i trappor. Om det finns en hiss i huset har man inget funktionshinder längre.

Här finns det några länkar som kan hjälpa dig.

Funktionsnedsättning, kommunen

1177.se

Attention

Försäkringskassan

Mänskliga rättigheter

Socialstyrelsen