IVO, Barn- och ungdomslinjen

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) har ansvaret att granska och utöva tillsyn över socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Du har rätt till god vård och omsorg. Det innebär bland annat att det ska vara lätt för dig att söka och få hjälp om du är sjuk eller mår dåligt. Du som har kontakt med socialtjänst eller sjukvård, eller bor på elevhem, har rätt att kontakta IVO för att få information om dina rättigheter.

IVO ska se till att socialtjänsten och hälso- och sjukvården följer de lagar och regler som finns. Om de du träffar där inte lyssnar eller om du tycker att dina rättigheter inte respekteras kan du vända dig till IVO för att:

· fråga om dina rättigheter

· berätta om det som inte fungerar bra i hälso- och sjukvården eller socialtjänsten

Du kan ringa, mejla eller chatta med IVO. Följ länken till deras hemsida.

http://www.ivo.se/for-privatpersoner/for-placerade-barn-och-unga/