Kränkande behandling

Har ditt barn fått elaka mail? Har någon sagt fula, nedsättande ord om eller till ditt barn? Känner ditt barn sig kränkt av skolan, andra barn eller vuxna?

Här finns det några länkar som kan hjälpa dig.


Skolverket (om kränkande behandling)