Oro och ångest

Oro och ångest hör livet till och är starkare under vissa perioder hos barn. Är ditt barns oroskänslor så kraftiga att de skapar oro hos dig? Verkar ångest hindra ditt barn?

Här finns det några länkar som kan hjälpa dig.