Problem i skolan

Är skolgången ett problem under längre tid? Behöver barnet få mer hjälp av vuxna - hemma och i skolan? Barn ska inte må dåligt i skolan! Kontakta skolan i första hand.

Här finns det några länkar som kan hjälpa dig.

Resursteamet

Ekerö kommuns grundskolor