Psykos

Blir du orolig över att ditt barn hör eller ser saker som inte finns? Oroas du över oförklarliga känsloutbrott? De flesta som blir sjuka är mellan 18 och 40 år, men även andra kan bli psykotiska.

Här finns det några länkar som kan hjälpa dig.