Sexuella övergrepp

Misstänker du att ett barn i din omgivning utnyttjas sexuellt? Antyder ditt barn att det har berörts på olämplig sätt? Har någon ställt "konstiga" frågor till ditt barn? Agera! Sexuella övergrepp är namnet på olika handlingar där någon eller några kränker en annan person på ett sexuellt sätt. Alla sexuella handlingar som görs mot någon, inför någon eller som en person får någon annan att göra mot sin vilja, är sexuella övergrepp.

Man har rätt att bestämma över sin egen kropp och sin egen sexualitet. Det står i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och i Barnkonventionen.

Om man är under 15 år har ingen äldre tonåring eller vuxen rätt att göra något sexuellt med eller mot en, även om man själv vill eller tar initiativ. Det är brottsligt.

 

Här finns det några länkar som kan hjälpa dig.