Självkänsla

Vågar ditt barn inte säga vad det tycker? Törs barnet inte ta kontakt med andra? Tycker du att ditt barn känner sig dåligt eller otillräckligt?

Här finns det några länkar som kan hjälpa dig.