Skolfrånvaro

Har ditt barn börjat skolka från skolan? Har ditt barn för hög skolfrånvaro?

Vänd dig i första hand till skolan, länkar till skolornas sidor hittar du nedan.

Här finns det länkar som kan hjälpa dig.

Ekerö kommuns grundskolor