Tourettes syndrom

Oroar du dig för att barn har tics, ryckningar eller liknade i ansiktet? Förekommer det ryckningar i armar eller ben som pågått länge? Har barnet verbala tics, ljud, läten som det inte kan styra?

Här finns det några länkar som kan hjälpa dig.