Överförmyndare

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare som utses av kommunfullmäktige. Överförmyndaren är tillsynsmyndighet över gode män, förvaltare och förmyndare som har huvudmän eller barn som bor i kommunen.

Länsstyrelsen Stockholm är tillsynsmyndighet över överförmyndaren i Ekerö kommun.

Om du har klagomål på hur en förmyndare, god man eller förvaltare i Ekerö kommun sköter sitt uppdrag vänder du dig till oss på Överförmyndaren. Om du istället har klagomål på Överförmyndaren vänder du dig till Länsstyrelsen Stockholm.

Länkar:

Solna tingsrätt

Länsstyrelsen i Stockholms län

Överförmyndare i Ekerö kommun

Överförmyndare i Ekerö kommun är Marianne Ekblom. Kjell-Erik Börjesson (c) är ersättare.
Besök enligt överenskommelse.