Överklagan av beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut som du har fått av din handläggare inom socialtjänsten har du möjlighet att överklaga det till Förvaltningsrätten.

Du måste skicka in överklagan inom tre veckor från det att du har fått beslutet. Överklagan ska lämnas eller skickas till socialnämnden/handläggaren som fattat beslutet. Om inte beslutet ändras som du önskar så ansvarar socialnämnden för att din överklagan skickas vidare till Förvaltningsrätten.

I överklagan ska det finnas uppgifter om:

  • Vilket beslut som du vill överklaga
  • Varför du anser att beslutet är oriktigt
  • Vilken ändring du vill ha
  • Ditt namn, personnummer, postadress och telefonnummer

Glöm inte att du även måste skriva under din överklagan.

Skicka överklagan till:

Ekerö kommun/Socialnämnden
Box 205
178 23 Ekerö