Psykisk ohälsa

Är du nedstämd eller har en anhörig som mår psykiskt dåligt? Ekerö kommun har en öppen verksamhet som heter Solrosen dit alla med psykiska funktionsnedsättningar är välkomna för att träffa andra eller bara läsa tidningen.

Om du bor i Ekerö kommun, är över 18 år och har en långvarig psykisk funktionsnedsättning kan du ansöka om att få hjälp med bland annat:

  • stöd i hemmet
  • sysselsättning
  • boendestöd
  • kontaktperson

Vänd dig till socialförvaltningens mottagning för vuxna för att få stöd och hjälp att hitta rätt insatser för dig.