Nyheter

  • 2020-03-23 Info | Solrosen | Ekdungen | Corona

    Kommunen stänger temporärt vissa verksamheter

    Med utgångspunkt från Folkhälsomyndighetens rekommendationer och myndigheternas strategi att minska smittspridning...

  • 2013-02-07 Solrosen

    Besökare med barn

    Om du som besökare på Solrosen är hemma med barn och vill träffa andra vuxna, någon annanstans än på en traditionell...