Personligt ombud

Ett personligt ombud är ett stöd för dig mellan 18 och 65 år med psykisk funktionsnedsättning. Ett personligt ombud kan hjälpa och stötta dig i kontakter med olika myndigheter som exempelvis socialtjänst, vård och försäkringskassa. Det personliga ombudet hjälper också till med frågor kring ekonomi, sysselsättning, boende och fritid. Ombudet kan företräda dig om det finns en fullmakt.

Tanken med ett personligt ombud är att du ska få ökad självständighet och högre livskvalitet.

Arbetet sker på ditt uppdrag, det är dina önskemål, behov som är vägledande.  Ombudet skriver inga journaler och utövar ingen myndighetsutövning.

Stödet är frivilligt, kostnadsfritt och tidsbegränsat.

För mer information eller om du vill ha hjälp kontakta kommunens personliga ombud.