Färdtjänst

Om du på grund av funktionsnedsättning har svårt att åka med den allmänna kollektivtrafiken kan du ansöka om färdtjänst. Det är ett komplement till den övriga lokaltrafiken. Färdtjänst innebär att du färdas med exempelvis taxi eller rullstolstaxi. Färdtjänst kan sökas av personer som är skrivna i Ekerö kommun och som har en fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning som är varaktig under tre månader.

Om du anser att du har ett behov av färdtjänst ska du ta kontakt med din läkare som utfärdar ett läkarintyg för färdtjänst. Intyg ska skickas till kommunens färdtjänsthandläggare som tar kontakt med dig för vidare utredning. Se vidare under ansökan.

Ibland har man tidsbegränsad färdtjänst, när tidsbegränsningen gått ut behöver hela ansökningsprocessen göras om.

Sjuk- och behandlingsresor

Färdtjänst gäller inte för sjuk- och behandlingsresor. Du kan inte ansöka om färdtjänst enbart för att åka på sjuk- och behandlingsresor. För dessa resor ansvarar landstinget. För sjuk- och behandlingsresor gäller också andra avgifter än färdtjänst.
Läs mer om sjukresor på Stockholms läns landstings vårdguide.

Så här ansöker du

Ta först kontakt med din läkare som utfärdar ett läkarintyg för färdtjänst. Detta läkarintyg skickas sedan till "Färdtjänst" Ekerö kommun, Box 205, 178 23 Ekerö. Kommunens färdtjänsthandläggare kontaktar dig för vidare handläggning.

Rätten till tillstånd prövas av Trafiknämnden i Stockholm. Beslutet kan överklagas hos Förvaltningsrätten.

För mer praktisk information om hur färdtjänsten fungerar och vad den kostar klicka här för att komma till Färdtjänstens hemsida.