Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst (resor utanför länet)

Riksfärdtjänst gäller för dig som har en stor och varaktig funktionsnedsättning och som är skriven i Ekerö kommun. Om du på grund av din funktionsnedsättning får fördyrade kostnader vid resa med allmänna kommunikationsmedel kan riksfärdtjänst beviljas.

Vad kostar det att resa med riksfärdtjänst?

För resan betalar resenären en egenavgift, oberoende av färdsätt. Egenavgiftens storlek ska motsvara normala reskostnader med allmänna färdmedel och beräknas efter avståndet i kilometer.

Så här ansöker du om riksfärdtjänst

Ansökan görs skriftligt på särskild ansökningsblankett.

Ansökan ska vara handläggaren tillhanda två veckor före planerad avresa. Vid storhelger gäller längre ansökningstid. Ansökan utreds och beslutas av biståndshandläggare. Beslutet kan överklagas hos Förvaltningsrätten.