Taxor och Avgifter

Här hittar du information om Ekerö kommuns avgifter för insatser, till exempel hemtjänst, särskilt boende, trygghetslarm, stöd enligt LSS med mera.