Avgifter för insatser och service

Här nedan hittar du information om Ekerö kommuns avgifter för insatser, t ex för hemtjänst, särskilt boende, trygghetslarm, stöd enligt LSS med mera.            
Avgifter för insatser i ordinärt boende
     
Insats: Fastställd:        Villkor och storlek: Övrig information:                           
Hemtjänst
2020 Avgiften för hemtjänst är 305 kr per timme. Maxavgiften är   2 125 kr per månad. Du behöver aldrig betala mer än maxavgiften.
     
Trygghetslarm
2020
Avgiften för trygghetslarm är 229 kr per månad och hushåll.

Trygghetslarm ingår i maxavgiften.

     
Avlösning i hemmet 2020 Avgiftsfritt till viss del. Avgift för ej avgiftsbefriad insats är 305 kr per timme. Avlösning ingår i maxavgiften.      
Ledsagning 2020 Avgift för ledsagning för särskilda ändamål är 305 kr per timme. Ledsagning ingår i maxavgiften.      
Matlåda 2020 Avgiften för hemlevererad mat är 55 kr per måltid. För leveransen 305 kr per timme. Leveransen ingår i maxavgiften.      
Dagverksamhet 2020 Du betalar för din mat.   Avgiften för din mat är 55 kr per dag. Du betalar inget om du deltar i en dagverksamhet      
Korttidsboende 2020 Avgiften för korttidsboende är 2 125 kr per 30 dagar x antal dygn. Du betalar även avgift för mat 116 kr per dygn. Avgift för korttidsboende räknas ut från maxavgiften per dygn.      
Boendestöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar   Avgiftsfri        
Avgifter för stöd enligt LSS
           
Insats: Fastställd: Villkor och storlek: Övrig information:
     
Placering av barn under 18 år i familjehem eller i bostad med särskild service. 2020 Du betalar en avgift till kommunen enligt samma regler som för underhållsståd.      
Korttidsvistelse enligt LSS 2020 Du betalar en avgift för mat. För barn (0-17år) 54 kr per dygn. För vuxna (18 år och uppåt) 56 kr per dygn.        
Korttidstillsyn enligt LSS 2020 Avgiften är 16 kr per dag.        
Bostad med särskild service för barn och ungdomar 2020 För barn under 18 år i familjehem eller i bostad med särskild serive betalar du en avgift enligt samma regler som för underhållsstöd.        
Övriga avgifter
           
Insats: Fastställd: Villkor och storlek: Övrig information:      
Familjerådgivning 2019 Avgiften för familjerådgivning är 500 kr per besök.        
Användning av Ekgårdens rehabiliteringsbassäng 2020 Avgiften är 100 kr per timme och person. Vid gupper om 3-5 personer är avgiften totalt 275 kr per timme.        
Lunch på Ekdungen 2020 Avgiften är 55 kr per måltid.        
Sopplunch på Stockbygården (tisdagar) 2014 Avgiften är 40 kr per måltid.        
Lunch på Solrosen 2014 Avgiften är 50 kr per måltid.