Trygg och säker

Vi som arbetar för din trygghet i Ekerö kommun är polisen, räddningstjänsten, landstinget och andra myndigheter och organisationer, i samverkan med föreningslivet och samhället i övrigt.

Ekerö är en av länets tio tryggaste och säkraste kommuner enligt Sveriges kommuner och landstings (SKL) sammanställning Öppna jämförelser. Trygghet och säkerhet 2010.

SKL har undersökt tryggheten och säkerheten i rikets kommuner genom att mäta antalet anmälda incidenter och vilka resurser som avsätts för trygghets- och säkerhetsarbete.

Sammanställningen syftar till att visa resultatet av kommunernas trygghets- och säkerhetsarbete samt förmågan att hantera olyckor och kriser. De indikatorer som sammanvägts är personskador (antal sjukhusvårdade till följd av olycksfall per 1000 invånare), bränder med egendomsskada (antal utvecklade bränder i byggnad per 1000 invånare), anmälda våldsbrott samt stölder och tillgrepp (antal per 1000 invånare).

 

Läs SKL:s undersökning här!

Källor: SKL  Länsstyrelsen i Stockholms län