Räddningstjänst

Räddningstjänstens viktigaste uppgift är att arbeta i förebyggande syfte så att antalet nödlägen kan minimeras. När något händer ska räddningstjänsten genom snabba och effektiva insatser se till att skadorna blir så små som möjligt.

Dessa mål nås genom att öka människors kunskap och därmed skapa förutsättningar för varje enskild individ att ta ett personligt ansvar för skyddet av sig själv och sin egendom.

Som ett led i detta arbete genomför räddningstjänsten brandsyn, tillståndshantering av brandfarlig vara, brandskyddsinformation samt uppvisningar och utbildningsinsatser som syftar till att kunskaperna och säkerheten ökar.

I Lagen om skydd mot olyckor har kommunen ett uppdrag att genomföra olycksfallsutredningar vilket även påverkar räddningstjänstens uppdrag.

Södertörns brandförsvarsförbund - Ekerö kommun

Ekerö kommun är en del av Södertörns brandförsvarsförbund som är ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten i 10 kommuner i södra Stockholms län. De övriga kommunerna är Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö kommun. Räddningscentralen Stockholms län larmar ut och leder räddningsinsater i dessa 10 kommuner och i de sex kommuner som ingår i Brandkåren Attunda.

karta sbff

Södertörns brandförsvarsförbunds verksamhet omfattar:

 • Ca 540 000 kommuninvånare
 • Ca 500 anställda
 • 9 heltidsstationer
 • 3 deltidsstationer
 • 9 brandvärn
 • Larm- och ledningscentral

Målet är att skapa säkerhet och trygghet i samhället. Den främsta uppgiften är därför att förhindra att bränder och andra olyckor inträffar. Södertörns brandförsvarsförbund jobbar med att förebygga bränder genom att:

 • Utbilda barn på förskolan, lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet i brandsäkerhet
 • Utbilda och informera privatpersoner och kommunanställda i brandsäkerhet och brandskyddsarbete
 • Förbättra brandsäkerheten på olika företag genom tillsynsarbete
 • Tillsammans med medlemskommunerna bygga ett tryggare och säkrare samhälle

Bemanning dygnet runt

I Ekerö kommun finns det en heltidsstation och tre brandvärn. Heltidsstationen ligger på Bryggavägen 10 i Tappström där bemanningen är en styrkeledare och fem brandmän. De finns på stationen 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, året runt. De ska inom 90 sekunder från att larmet går, vara på väg till olyckan. Heltidsstationen har förutom släckbil och tankbil även en räddningsbåt och ansvarar också för förbundets djurlivräddning. Ekerö har också en mobil container som innehåller extra resurser för brandsläckning. Den larmas ut vid större händelser i förbundet.

Brandvärnen finns på Munsö, Adelsö och i Hilleshög. Branvärnen är till skillnad mot heltidsstyrkorna, en frivillig brandstyrka. Räddningsvärnen är en värdefull resurs då de är den enda räddningsstyrkan som snabbt finns att tillgå på dessa orter. När larmet går larmas den frivilla kåren via personsökare och de som har möjlighet åker till stationen. Till skillnad från heltidsstyrkan finns det inget krav på brandvärnen att de måste lämna stationen inom en viss tid efter det att larmet gått.

Utbildningar

Södertörns brandförsvarsförbund utbildar organisationer, företag och privatpersoner. De erbjuder företagsanpassade tjänster och utbildningar inom brandsäkerhet, akutsjukvård och systematiskt brandskyddsarbete. De externa utbildningarna vänder sig till kommunala verksamheter, företag, vårdinrättningar och andra myndigheter. Man skräddarsyr utbildningarna utifrån den verksamhet som bedrivs på respektive arbetsplats och de risker som finns där. Lär mer om utbildningarna här.

Ideella föreningar och organisationer kan få kostnadsfri information om brandskydd och skydd mot olyckor.

Sotning och brandskyddskontroll

För dig som bor i någon av Södertörns brandförsvarsförbunds medlemskommuner är det brandförsvaret som ansvarar för att sotningen utförs. Brandförsvaret har valt att upphandla sotningen och brandskyddskontrollen av flera sotningsentreprenörer.

Många bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Sotning förebygger dessa bränder. Kommunen är ansvarig för att sotning och brandskyddskontroll utförs.

Eldning

För Ekerö kommun gäller inga särskilda eldningsveckor utan eldning är tillåtet året om. Däremot ska du alltid vara försiktig när du eldar. Gör först en bedömning om väderleken är lämplig för eldning. Det är alltid du som eldar som ansvarar för säkerheten. Dessutom får du inte elda om det råder eldningsförbud. Eldning sker alltså alltid på egen risk.

 • Du får elda torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera.
 • Du får elda ris, kvistar och grenar.
 • Du får inte elda löv, gräs och annat avfall som orsakar stora mängder rök.
 • Elda i mindre omfattning och släck eldarna före mörkrets inbrott.
 • Om det råder eldningsförbud är det inte tillåtet att elda.

Kontakt

Södertörns brandförsvarsförbunds växel: 08-721 22 00.

Brandstationen på Ekerö, Brygavägen 10, Tappström, Ekerö, tel: 08-721 23 41

Facebook: www.facebook.com/sodertorn

Twitter: @RCSL_larminfo