Våld i nära relationer

Har du blivit hotad, slagen eller utsatts för kontroll av någon du känner? Socialtjänsten arbetar med vuxna, barn och ungdomar som har blivit utsatta för våld samt vuxna som har använt våld i nära relationer. Med våld i nära relationer menar vi fysiskt, psykiskt, sexuellt våld samt försummelse mellan närstående (t.ex. att vägra någon som är äldre eller funktionsnedsatt medicin eller hjälp) - oavsett ålder, kön och etnicitet. Det kan vara våld i heterosexuella eller samkönade relationer eller hedersrelaterat våld och förtryck.

Om du inte talar svenska har du rätt att få en tolk när du talar med socialtjänsten. Du har rätt att ringa till socialtjänsten för att få råd och stöd, och du behöver inte uppge ditt namn eller personnummer. Vi har sekretess.

Alla som är utsatta för våld i nära relationer har rätt till stöd och skydd från samhället. Om socialtjänsten får veta att ett barn har upplevt våld i nära relation inleds alltid utredning. Du kan vända dig till socialtjänsten och få hjälp med t ex

  • Skyddat boende. Om det finns ett skyddsbehov kan socialtjänsten erbjuda dig skyddat boende (du kan också få hjälp med det efter kontakt med socialjour eller polis).
  • Stödjande samtal till dig som är utsatt för våld i en nära relation.
  • Stöd till barn och unga som upplevt våld i en nära relation.

 Kontakta Ekerö Direkt eller din handläggare om du redan har kontakt med socialtjänsten.

Behöver du akut hjälp?

Ring alltid 112 när du är i en nödsituation och behöver omedelbar hjälp av polis eller ambulans. 

Kontakta socialjouren Nordväst om du behöver akut hjälp av socialtjänsten kvällar, nätter och under helger. Socialjouren är bemannad
Måndag - torsdag kl 17:00-02:00
Fredag 15:00-02:00
Lördag - söndag 16:00-02:00
på telefonnummer 010-444 05 00

Vardagar kl 02-08 och helger kl 02-16 når du socialjouren via 112