Anhörigsamtal

För många anhöriga är perioden då deras make/maka eller förälder flyttar till ett äldreboende mycket svår. Flytten till särskilt boende innebär en stor förändring. Många anhöriga berättar om en tid av kris och skuldkänslor.

Ett sätt att underlätta för dig som är anhörig är att erbjuda ett anhörigsamtal under den tidsperiod då du och din närstående har avlösning i hemmet, växelvård eller flyttar till ett särskilt boende. Samtalen sker under sekretess och du är naturligtvis helt fri att tacka Ja eller Nej till ett samtal.

Under samtalet får du bland annat tillfälle att prata om din egen situation. Du kommer även att få information om anhörigstödet i Ekerö kommun. Om du behöver ha stöd för egen del, får du hjälp att komma i kontakt med rätt person.

Du kommer att erbjudas ett anhörigsamtal av din närståendes kontaktman på det särskilda boendet eller inom hemtjänsten. Det ska ske inom en månad från det att den beviljade insatsen startat.

Anhörigsamtal erbjuds dig om du är i följande situation:

  • Har insatsen avlösning i hemmet
  • Din närstående har korttids eller växelvård på särskilt boende
  • Din närstående har flyttat till särskilt boende

Vill du veta mer? Kontakta anhörigkonsulenten!