Brandsäkerhet i hemmet

Med syfte att öka brandsäkerheten bland äldre har Södertörns Brandförsvar tagit fram ett informationsmaterial om dels produkter och hjälpmedel som man kan använda sig av för att öka säkerheten i hemmet och dels olika åtgärder som man kan vidta för specifika händelser.

             
Faktafolder                    Åtgärdskatalog

Man har även tagit fram en webbutbildning som är gratis. Klicka här för att komma till webbutbildningen