Ekerö öppenvård vuxenenheten

Omtanken

Anhörigstöd

Anhörigstöd är till för dig som är anhörig till en person med beroendeproblematik (alkohol/droger/spel) och syftar till att ge en ökad förståelse av vad missbruk, beroende samt medberoende är. Du kan få hjälp att hantera olika känslor utifrån din roll som anhörig, att bryta mönster samt med hur man som anhörig kan gå vidare. Du har möjlighet att få fem samtal.

För Anhörigstöd krävs ingen ansökan utan du kontaktar då alltid Omtanken direkt.