Familjeklubb

Bara någon som med kropp och själ har upplevt hur ett beroende kan påverka en familj, förstår vidden av den sorg, skuld och skam som finns hos de berörda personerna.

Genom att låta hela nätverket vara med i klubben jobbar man tillsammans för att uppnå ett nytt och sundare förhållningssätt till varandra, utveckla ett nytt samspel och komma på rätt spår i det sociala livet.


Läs mer om Familjeklubbar här!