Plattform för socialtjänstens stöd till anhöriga

Här kan du läsa den plattform som ligger till grund för det arbete som sker inom anhörigstödet!

Socialnämnden i Ekerö kommun fastställde denna plattform den 15 december 2010

Plattform för socialtjänstens stöd till anhöriga